ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Эдийн засаг
2018.08.09 09:08

Аж ахуй нэгжүүдээс 18 тэрбум төгрөгийн татвар төвлөрүүлжээ

Сүүлийн жилд Монголын хөрөнгийн зах зээл идэвхжиж дотоодын баялаг бүтээгч ААН-үүд бизнесээ шинээр эхэлж тэлэх, зах зээлээ нэмэгдүүлэх зорилгоор шинээр хувьцаа гаргах, нэмж хувьцаа гаргах үйл ажиллагаа амжилттай явж байна.

2018 он гарснаас хойшхи эхний хагас жилийн байдлаар Монголын Хөрөнгийн биржид 3 компани шинээр, нэг компани нэмэлтээр хувьцаагаа гарган арилжаалж нийтдээ 18 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлээ. Үүнийг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад хувьцааны арилжаа 2.9 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.
Үүний цаана шинээр ажлын байр бий болох, эдийн засгийн бодит өсөлт хадгалагдах, иргэд олон нийт хувьцаагаар дамжуулан үндэсний үнэ цэнтэй ААН-үүддээ хувь эзэмших замаар үнэ цаасны зах зээлийн итгэл өсөх үйл ажиллагаа эрчимтэй явж байна. Хувьцаагаа шинээр гаргаж буй ААН-үүд нь шинэ технологи, барилга, ХАА-н салбарынх, тэр дундаа дотоодын хүнс, газар тариалангийн компаниуд байгааг СЗХ-ны дарга С.Даваасүрэн онцлож байв.
Энэ дашрамд дурдахад зах зээлд шилжих үед явуулсан өмч хувьчлалын үеэр манай улсад төрийн өмчид байсан 475 үйлдвэрийн газар, ААН-г хувьчилснаас өнөөдөр 204 нь Монголын Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Эдгээрийн 104 нь орон нутагт ажиллаж байна.

Онцлох нийтлэлүүд