Гадаад
2015.04.29 01:04

АНУ-ын хэрэглэгчдийн итгэлийн индекс буурчээ

“Conference Board” судалгааны байгууллагаас танилцуулдаг АНУ-ын хэрэглэгчдийн итгэлийн индекс 95.2 нэгж болж огцом буурчээ. Судалгаанд оролцогчдоос харахад америкчууд эдийн засгийн хэтийн төлөвтөө төдийлөн эерэг хүлээлтгүй байгаа нь ажиглагджээ. Тиймээс үүнийг дагаад хэрэглээний зарцуулалт, эрэлт буурах хандлагатай байгааг “Conference Board” байгууллага онцолж байна.

Онцлох нийтлэлүүд