Эдийн засаг
2021.04.08 02:04

Арилжааны банкуудад 20 сая ам.доллар нийлүүллээ

Өнөөдөр гадаад валютын ээлжит худалдаагаар Монголбанк арилжааны банкуудад 20 сая ам.долларыг ялгаатай ханшаар нийлүүлжээ. Своп, форвард арилжаагаар банкууд санал ирүүлээгүй аж.

Өмнөх дуудлага худалдаагаар Монголбанк ирүүлсэн саналыг 100 хувь биелүүлж, 22 сая ам.долларыг ялгаатай ханшаар нийлүүлсэн юм. Төв банкны сүүлийн албан ханшийг харахад төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш 2849.96 байна

Онцлох нийтлэлүүд