Нийгэм
2021.03.24 07:03

Архангай аймаг: Ойн зөрчилд хоёр сая төгрөгийн торгууль оногдуулжээ


Архангай аймгийн ИТХ-аас 2021 онд ойгоос 91.2 мянган м3 галын түлээ, 10 мянган м3 хэрэгцээний мод, нийт 101.2 мянган м3 мод авч ашиглахаар баталсан.

Энэ оны эхний хоёр сард 7.6 мянган м3 галын түлээ, 1.9 мянган м3 хэрэгцээний мод, нийт 8.5 мянган м3 мод бэлтгэж, хэрэглэсэн байна. Бэлтгэсэн модны гоожингийн орлогоор 41.2 сая төгрөгийг аймгийн төсөвт төвлөрүүлжээ. Мөн ойн зөрчлөөр буюу хулгайн мод бэлтгэлийн зөрчилд 2 сая төгрөгийн торгууль оногдуулжээ.

Онцлох нийтлэлүүд