ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Эдийн засаг
2018.07.18 06:07

Банкны хянан шалгагч нарын ахисан түвшний сургалт зохион байгуулагдаж байна

Азийн тѳв банкуудын хянан шалгагчид Улаанбаатарт иржээ
Монголбанк, Зүүн Ѳмнѳд Азийн тѳв банкуудын тѳв (The SEACEN Centre) хамтран банкны хянан шалгалч нарын ахисан түвшний сургалтыг энэ сарын 16-20-ны ѳдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулж байна.

Сургалтыг Зүүн Ѳмнѳд Азийн тѳв банкуудын тѳв, Хонг Конг дахь Эрнст энд Янг компаний болон Малайзийн Төв Банкны удирдах албан тушаалтнууд удирдан явуулж байгаа юм. Азийн 8 орны тѳв банкны ахлах хянан шалгагчид шалгалтын үед тулгардаг арилжааны банкны соёл, ёс зүйн эрсдэлийг үнэлэх онол болон практик хичээл, бусад төв банкуудын туршлагаас судлан сургалтанд хамрагдаж байна.

Онцлох нийтлэлүүд