ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2014.09.18 01:09

Баянхонгорын эмч нар ёс зүйн сургалтанд суув

Баянхонгор аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооноос энэ сарын 16-ны өдөр Нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг, өрх, сумын эрүүл мэндийн төвийн эмч, сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдэд “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй ,харьцаа хандлага“ сэдэвт нэг өдрийн сургалтыг зохион байгууллаа. 

Сургалтад ЭМЯ-ны дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хорооны нарийн бичгийн дарга С.Гантуяа оролцож, Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг шинэчлэн батлах тухай Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 446 тоот тушаал, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн ёс зүйн талаарх олон нийтийн үнэлэмж, өнөөгийн нөхцөл байдал, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд түгээмэл тохиолддог ёс зүйн алдаанаас хэрхэн сэргийлэх, эмнэлгийн байгууллагын соёл зэрэг сэдвүүдээр хичээл зааж, харилцан ярилцаж, санал бодлоо солилцлоо.  

Онцлох нийтлэлүүд