ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2015.01.04 11:01

Гадаадад байгаа монголчууд илгээмж илгээх нь ихэсчээ

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт оруулснаар гаалийн татвараас нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арав дахин нэмэгдүүлснээс дээшгүй үнийн дүнтэй, ижил төрлийн хоёроос илүүгүй бараа бүхий хувь хүний нэр дээр илгээсэн улс хоорондын шуудангийн илгээмж чөлөөлөгдөж буй аж.

Тодруулбал, албан татвараас чөлөөлөгдөх улс хоорондын шуудангийн илгээмжээр илгээсэн хоёроос дээшгүй ижил төрлийн, үнийн дүн нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэн буюу 1920000 /нэг сая есөн зуун хорин мянга/ төгрөгөөс дээшгүй бараа байхаар тусгасан байна. Хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш гадааад байгаа монголчууд наашаа илгээмж илгээх нь ихэссэн талаар шуудангийн компаниуд мэдээлсэн юм.

Онцлох нийтлэлүүд