Эдийн засаг
2021.04.02 07:04

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт жилийн дүнгээр 34 хувиар өсчээ


Хоёрдугаар сарын байдлаар гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 99 сая ам.доллар байсныг Төв банк мэдээллээ.

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт сарын дүнгээр буурсан ч жилийн дүнгээр өссөн үзүүлэлттэй байна. Оны эхний хоёр сараар харвал нийт 199 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт оруулжээ.

“Moody's” агентлаг Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийг “B3” хэвээр үлдээж, төлөвийг “Сөрөг” байснаас “Тогтвортой” болгож сайжруулснаа гуравдугаар сард зарласан юм. Тус байгууллагын дүгнэлтээр Монгол Улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал “Covid-19" цар тахлын нөлөөгөөр буурч байсан ч тогтворжиж эхэлсэн байна.

БНХАУ-ын эдийн засаг сэргэснээр Монгол Улсын уул уурхайн салбарын экспортын орлого сэргэнэ гэж дүгнэжээ. Энэ онд 1.4 орчим тэрбум ам.долларын шууд хөрөнгө оруулалт орох тооцоог Монголбанк хийсэн байна. Үүний дийлэнхийг “Оюутолгой” төслийн хөрөнгө оруулалт бүрдүүлнэ.

Онцлох нийтлэлүүд