Цаг үе
2021.04.08 02:04

Дархлаажуулалтын 83 цэг ажиллаж байна


Нийслэлийн хэмжээнд дархлаажуулалтын 83 цэгт, 1513 эмч, ажилтан өнөөдрийн байдлаар ажиллаж байна.

Шинжилгээ авах 9 цэгт зөвхөн цаг авсан иргэдэд үйлчилж байгаа юм.

Өнөөдөр ажиллах дархлаажуулалтын цэгүүдийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна.

Онцлох нийтлэлүүд