Нийгэм
2021.01.31 07:01

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМ: Дорноговь аймгийн хүн ам 71014 болжээ

Өнгөрсөн онд зохион байгуулсан хүн ам орон сууцны толллогоор Дорноговь аймгийн хүн ам 71014 болжээ.

Хүн амын 32.0 хувь нь 15-аас доош насны хүүхдүүд, 65.9 хувь нь 15-69 насныхан, харин хоёр хувь нь 70-аас дээш насныхан байна. Аймгийн төв болон бусад сум сууринд эрүүл мэнд, боловсрол зэрэг төрийн үйлчилгээний хүртээмж сайжирснаас гадна ажлын байр нэмэгдэж байгаа нь хүмүүс шилжин ирж суурьшин амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж байгааг судалгааны тайланд дурджээ. Дорноговь аймгийн хүн амын тоо өссөнтэй холбоотойгоор хүн амын нягтрал ч өсчээ. 2010 онд нэг квадрат километр нутаг дэвсгэрт 0.5 хүн ногдож байсан бол 2020 онд 0.6 болсон аж.

Онцлох нийтлэлүүд