ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2018.05.18 06:05

“Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн эсрэг эрэгтэйчүүдийн нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь” сэдэвт сургалт боллоо


“Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн эсрэг эрэгтэйчүүдийн нийгмийн оролцоог дээшлүүлэх нь” сэдэвт сургалтыг тавдугаар сарын 17-ны өдөр зохиолоо.

Сургалтыг Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 129 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр”-т заасны дагуу хийжээ. “Эрэгтэй, эмэгтэй хүний гэр бүл, нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг, оролцооны талаарх хэвшмэл ойлголтыг өөрчлөхөд чиглэсэн байна. Жендэрийн боловсролыг бүх нийтэд олгох, сургалт, сурталчилгаа, нөлөөллийн ажил өрнүүлэх” зорилтын хүрээнд Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Жендэрийн үндэсний хороо, “Эрчүүд, гэр бүл хөгжлийн нийгэмлэг” төрийн бус байгууллага хамтран хийжээ. Тус сургалтад Нийслэлийн цагдаагийн газрын харьяа газар, хэлтэс, төв, дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн 51 эрэгтэй алба хаагч хамрагдлаа.

Онцлох нийтлэлүүд