ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Эдийн засаг
2015.08.08 05:08

“Жени энержи Монгол дахь үйл ажиллагаагаа хумих нь

”Монголын занарын салбарт хөрөнгө оруулсан “Genie Energy” компани, Монгол дахь үйл ажиллагаагаа хумьж байгаа гэж мэдэгджээ. Ингэснээр компанийн гол төсөл болох Израйль дахь занарын хайгуулд илүү төвлөрөх боломж бүрдэнэ хэмээн компанийн зүгээс үзэж байгаа аж. “Genie Oil Shale Mongolia” компанийн зургадугаар сард өгсөн мэдээллээр, өнгөрсөн онд эрлийн гэрээ байгуулсан Чойр-25 талбайн хээрийн судалгааны ажил дуусч, дээжид урьдчилсан байдлаар дүгнэлт гаргах ажил хийгдэж байгаа юм байна. Дундговь аймагт орших Чойр-25 талбайн хээрийн эрлийн ажилд 305 сая төгрөгийн зардал гаргасан гэнэ.

“Genie Energy” Израйлийн хойд хэсэгт занарын эрэл идэвхтэй явуулж байгаа аж. Энэ төсөл ойрын ирээдүйд амжилт олох боломжтой гэж компани үзсэн байна.

Онцлох нийтлэлүүд