ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2014.09.20 12:09

Зарим ажил үйлчилгээний зардлыг танана

Улсын төсвийн орлого найман сарын байдлаар 623.4 тэрбум төгрөгөөр тасарчээ. Тиймээс зарим ажил үйлчилгээний зардлыг хумих талаар Сангийн яамнаас анхаарах болсон байна. Төсвийн хөрөнгөөр худалдан авахаар есдүгээр сарын 19-нөөс хойш гэрээ байгуулсан бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийг энэ онд олгохгүй байх, төсөвт байгууллагуудын санхүүжилтийн болон зарцуулалтын мөнгөн хөрөнгийг бууруулж олгох, шинээр өр төлбөр үүсгэхгүй байхыг Сангийн сайд, Төсвийн бүх шатны эрх захирагч нарт даалгасан байна. Одоогийн байдлаар 85.6 тэрбум төгрөгийн дүнтэй хөрөнгө оруулалтын 75 төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн тендер зарлагдаагүй, гэрээ байгуулагдаагүй, ажил нь эхлээгүй байгаа аж.

 О.САР

Онцлох нийтлэлүүд