Эдийн засаг
2014.05.11 01:05

Засгийн газар орон сууцны зээлийн хүүг 7 хувь болголоо

Өчигдөр Засгийн газрын ээлжит хуралдаан болж  аймаг, сумдад орон сууцны найман хувийн ипотекийн зээлийг бууруулж долоон хувь болгох шийдвэрийг гаргалаа. Орон сууц худалдан авч байгаа иргэдэд арилжааны банкуудаар ипотекийн зээлийг олгож эхэлснээс хойш 11 сар өнгөрч байна.
Энэ сарын 5-ны өдрийн байдлаар л гэхэд орон сууцны зээл авсан зээлдэгчдээс 847.2 тэрбум төгрөгийн зээлийг 8 хувийн хүүтэй зээлийн эх үүсвэрээр дахин санхүүжүүлэх хүсэлт банкуудад ирсэн байна. Үүнээс  банкууд 18 мянга орим зээлдэгчийн нийт 520.1 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийг дахин санхүүжүүлж, 8 хувийн хүүтэй зээл рүү шилжүүлжээ. Мөн орон сууц худалдан авахыг хүссэн иргэдээс 1.0 их наяд төгрөгийн ипотекийн зээлийн өргөдөл банкуудад ирснээс 18 мянга гаруй иргэнд орон сууцны ипотекийн зээл шинээр олгохоор шийдвэрлэсэн байна. Ингэснээр нийт 36 мянган иргэн жилийн 8 (+/-1)% хүүтэй зээлд хамрагдаж, орон сууцны нөхцлөө сайжруулжээ.
Орон нутгийн иргэдийг энэхүү хөтөлбөрт өргөнөөр хамруулснаар тэдний орон сууцны нөхцөл сайжирч, Улаанбаатар хот руу шилжин ирэгсдийн хөдөлгөөнийг сааруулах чухал ач холбогдолтой. Тиймээс орон нутагт барьсан, инженерийн дэд бүтцэд бүрэн холбогдсон амины орон сууцыг энэ хөтөлбөрт хамруулахаар шийдвэрлэлээ. Мөн аймаг, сумдад ипотекийн зээлийн хүүг жилийн 7% байхаар “Орон сууцны ипотекийн зээлийн ерөнхий журам”-д нэмэлт орууллаа.
Ийнхүү орон нутагт орон сууцны зээлийн хүүн бууруулж 7 хувь болгож буйг ард иргэд ихээхэн дэмжиж байгаа эдийн засагчид шүүмжилж байна. Учир нь энэ нь эдийн засагт эргээд хүндрэл үүсгэх магадлалтай аж.

Онцлох нийтлэлүүд