ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2020.03.27 01:03

Ил задгай хог хаягдал хаясан зөрчлийг арилгууллаа

Иргэдээс ирүүлсэн гомдол, мэдээллийн дагуу тус дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Баян-уул 12” Сууц өмчлөгчдийн холбооны үйл ажиллагаанд эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын чиглэлээр хяналт шалгалт хийлээ.

Шалгалтаар тус Сууц өмчлөгчдийн холбооны хариуцдаг 18 дугаар байр нь хог хаягдлын зориулалтын цэггүй, хадгалах савгүйгээс ил задгай хог хаягдлыг хаясан зөрчилд Монгол Улсын Зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу торгууль ногдуулж зөрчлийг арилгах талаар үүрэг даалгавар өгч, биелэлтэд хяналт тавин ажиллалаа.

Онцлох нийтлэлүүд