ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Эдийн засаг
2018.08.23 04:08

Импорт 3.3 тэрбум америк долларт хүрлээМонгол Улс 2018 оны эхний долдугаар сард 143 улстай худалдаа хийж, гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 7.4 тэрбум америк доллар, үүнээс экспорт 4.1 тэрбум америк доллар, импорт 3.3 тэрбум америк долларт хүрлээ.

Нийт бараа эргэлтийн хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс 1.5 (26.2 хувь) тэрбум америк доллар, үүнээс экспорт 596.4(16.9 хувь) сая америк доллараар, импорт 935.1 (40.1 хувь) сая америк доллараар тус тус өссөн байна.

Гадаад худалдааны тэнцэл 2017 оны эхний 7 сард 1.2 тэрбум америк долларын ашигтай гарч байсан бол 2018 оны эхний 7 сард өмнөх оны мөн үеэс 338.7 (28.5 хувь) сая америк доллараар буурч, 851.0 сая америк долларт хүрчээ.

Экспорт 2018 оны эхний 7 сард өмнөх оны мөн үеэс 596.4 сая америк доллараар өсөхөд эрдэс бүтээгдэхүүний экспорт 614.8 сая америк доллар, нэхмэл бүтээгдэхүүний экспорт 55.8 сая америк доллараар өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна.

Харин импорт өмнөх оны мөн үеэс 935.1 сая америк доллараар өсөхөд эрдэс бүтээгдэхүүний импорт 182.3 сая америк доллар, үүнээс дизелийн түлш 64.5 сая америк доллар, машин, механик төхөөрөмж, цахилгаан хэрэгсэл, тэдгээрийн сэлбэг, эд анги 212.1 сая америк доллараар, тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн эд анги 177.0 сая америк доллараар, үндсэн төмөрлөг, түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүний импорт 141.2 сая америк доллараар өссөн нь голлон нөлөөлжээ.

Онцлох нийтлэлүүд