ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Гадаад
2014.06.22 07:06

Интернэтэд донтох нь сэтгэл хөдлөлийг үгүй хийдэг болох нь тогтоогджээ

Интернэтэд донтсон өсвөр насны хүүхдийн тархины хариу үйлдэл үзүүлэх чадвар, сэтгэл хөдлөл энгийн хүүхдээс мууддаг болохыг судалгаагаар тогтоожээ.

БНСУ-ын Чүнбүгийн их сургуулийн судлаачид интернэтэд донтсон хүүхдийн тархины хариу үйлдлийг шалгах туршилт хийжээ.

Туршалтад энгийн болон интернэтэд донтсон тус бүр 15 хүүхдийг оролцуулсан байна. Хүүхдүүдэд хялбархан асуулт тавьж, зөв хариулах бүрд нь магтан, эд зүйлээр шагнах зэргээр урамшуулж туршжээ. Ингэхдээ тусгай төхөөрөмж ашиглан хүүхдүүдийн тархины үйл ажиллагааг хянасан байна. Асуулатад зөв хариулах, урамшуулал сонсох зэрэгт энгийн хүүхдийн тархины олон хэсэгт хариу үйлдэл үзүүлэж, сэтгэл хөөрлийн байдал ажиглагдаж байсан бол интернэтэд донтсон хүүхдийн тархи маш бага хэмжээний хариу үйлдэл үзүүлж байжээ. Түүнчлэн тэдний тархинд мансууруулах бодист буюу бусад донтох төрлийн өвчтэй хүмүүсийнхтэй ижил байдал ажиглагдаж байжээ.


Онцлох нийтлэлүүд