ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2014.12.02 05:12

Ирэх онд тусгай зориулалтаар 40 угалз, 60 тэх агнана

Засгийн газрын 2014 оны арванхоёрдугаар сарын 1-ний өдрийн хуралдаанаар 2015 онд агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээг тогтоосон шийдвэр гаргалаа. Энэхүү шийдвэрээр тусгай зориулалтаар 15 аймгийн 40 агнуурын бүс нутгийн ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөөнд үндэслэн угалз 40, тэх 60, халиун буга 15, саарал чоно 20, бор гөрөөс 10, зэрлэг гахай 10 толгойг агнуулахаар тогтож байна.

2015 онд ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр 2,1 тэрбум төгрөг орон нутагт төвлөрөх бөгөөд түүний 50-иас доошгүй хувийг байгаль хамгаалах, ан амьтан өсгөн үржүүлэх, хөв цөөрөм бий болгох, бэлчээр сэргээх зэрэг ажилд зарцуулах журамтай.

Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 58 агнуурын бүс нутгийн менежментийг 11 аж ахуйн нэгж, байгаль хамгаалах иргэдийн хоёр холбоо, 10 нөхөрлөл, орон нутгийн зургаан ТББ хариуцан ажиллаж байна.

Ан амьтны хуулийн хүрээнд ан амьтныг хамгаалах, үржүүлэх менежментийн төлөвлөгөөг нутгийн иргэд, аж ахуйг түшиглэн хийснээр сүүлийн жилд зэрлэг ан амьтны тоо толгой өсч байгаа бөгөөд одоогоор нийт 6000 гаруй аргал угалз, 12000 орчим янгир ямаа тоологджээ.

Онцлох нийтлэлүүд