ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Эдийн засаг
2019.04.15 04:04

​"Капитал" банкны асуудлаар Монголбанкнаас мэдээлэл хийлээ

Image result for Капитал банк

"Капитал" банкны эрх хүлээн авагч болон Монголбанкнаас мэдээлэл хийлээ. Монголбанкны зүгээс "Капитал" банкны үйл ажиллагааг хэвийн болгох үүднээс бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн, мөн тус банкны өр төлбөр нь активаасаа хэтэрсэн ба тус банканд тусгай төлөөлөгч томилох боломжгүй гэж хэмээн үзсэн гэж шалгалтын газрын дарга Н.Батсайхан хэлсэн байна. Мөн "Капитал" банкны эрх хүлээн авагчийн зүгээс мэдэгдэл хийж, харилцагчид 60 хоногийн хугацаанд нэхэмжлэлээ гаргах эрхтэйг хэлжээ. Түрүүлж нэхэмжлэлээ гаргах нь хохирлоо эхэнд барагдуулах нөхцөлийг бүрдүүлэхгүй бөгөөд холбогдох хуулийн дагуу тогтоосон дарааллаар хохирлыг барагдуулах аж. "Капитал" банкийг татан буулгаснаар банкны салбарт нөлөө үзүүлэхгүй. Мөн сүүлийн үед зээл олгогдоогүй гэдгийг Монголбанкнаас мэдээллээ.

Онцлох нийтлэлүүд