ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Эдийн засаг
2015.01.15 09:01

Монголбанк мөнгөний бодлогын хүүгээ нэмжээ

Монголбанкны Мөнгөний бодлогын зөвлөл өчигдөр хуралдаж, мөнгөний бодлогын хүүг 1.0 нэгжээр өсгөж, 13.0 хувь болгон нэмжээ.Инфляцийн бүтцэд тогтвортой эерэг өөрчлөлт гарч, хэрэглээний үнийн индексээр илэрхийлсэн инфляци 2014 оны эцэст жилийн 11.0 хувь болж буурсан байна.

Гэвч төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийн уналтын улмаас суурь инфляци 12.6 хувьтай байгаа юм. Мөн зах зээлд гадаад валютын урсгал сул, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт буурсаар байна. Иймээс Монголбанк бодлогын хүүгээ нэмснээр гадаад худалдааны нөхцөл сайжирч, богино хугацаанд нийт эрэлт, урсгал тэнцлийн алдагдлыг бууруулах, инфляцийг нам, тогтвортой түвшинд байлгах, санхүүгийн болон макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг дэмжихэд эерэгээр нөлөөлнө хэмээн үзэж байгаа ажээ.

Онцлох нийтлэлүүд