ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Эдийн засаг
2018.09.06 03:09

Монголбанк өнгөрсөн сард 2,866 кг алт худалдан авчээ

Монголбанк 2018 оны наймдугаар сард 2,866 кг алт худалдан авсан байна.

Харин Монголбанк 2018 оны эхний наймдугаар сард 12.2 тонн алт худалдан авсан нь өмнөх оны мөн үед 12.2 тонн алт авч байсантай адил үзүүлэлт юм.

2018 оны наймдугаар сарын байдлаар нэг грамм алт худалдан авах Монголбанкны дундаж үнэ 95,042.34 төгрөг байлаа.

График 1. 1990-2018 онд Монголбанкны худалдан авсан алтны хэмжээ

График 2. 2018 оны 8 дугаар сард Монголбанкны алт худалдан авсан үнэ

Онцлох нийтлэлүүд