ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Эдийн засаг
2014.07.24 12:07

Монголбанк 16.0 сая ам.доллар худалдлаа

Өнөөдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1854.02 төгрөгийн хаалтын ханшаар 16.0 сая ам.доллар, 299.10 төгрөгийн хаалтын ханшаар 86.0 сая юань тус тус худалдав.

Ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 13.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 80.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

М.Эрдэнэ


Онцлох нийтлэлүүд