ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Эдийн засаг
2017.03.21 03:03

Монголбанк 25.9 сая ам.доллар нийлүүлэв

Монголбанк зурган илэрцүүдМонголбанк өнөөдөр валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа.

1. Спот арилжаа: Банкууд 2458.75 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 34.4 сая ам.доллар худалдан авах, 355.14 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 68.5 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 2458.20 төгрөгийн нэг ханштайгаар 25.9 сая ам.доллар нийлүүлэв.

2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд 3.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн дуудлага худалдаагаар саналыг биелүүлээгүй болно.

Онцлох нийтлэлүүд