ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Эдийн засаг
2018.07.25 06:07

“Мэдлэг солилцох хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж байна

Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээлийн дэд бүтцийг сайжруулах, оролцогчдын үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах, эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын аргачлалыг боловсруулах үүднээс Сангийн яам БНСУ-ын хөгжлийн хүрээлэнтэй хамтран санхүүгийн “Мэдлэг солилцох хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж буй. Хөтөлбөрийн хүрээнд хоёр үндсэн асуудлаар зөвлөмж боловсруулсны эхнийх нь хөрөнгийн зах зээлийн дэд бүтцийн орчинг сайжруулах тухай бол хоёр дахь нь зөвлөмж Монгол Улсад эрсдэлд суурилсан хяналтын тогтолцоог хөгжүүлэх юм.

Хоёр дахь зөвлөмжийг боловсруулахад Санхүүгийн зохицуулах хороо төслийн багтай хамтран ажилласан бөгөөд уг зөвлөмж нь банкнаас бусад хадгаламж татдаг байгууллагууд болох хадгаламж зээлийн хоршоодод эрсдэлд суурилсан хяналтын тогтолцоог сайжруулахад чиглэсэн талаар СЗХ-ны Ажлын албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Ариунаа судалгааны ажлын үр дүнг хэлэлцэх уулзалтын үеэр танилцуулсан юм.

Төслийн багийн бүрэлдэхүүнд БНСУ-ын Хан Шин, Хонгик, Кёнги, Донгук зэрэг их сургуулиудын эрдэмтэн, профессорууд ажилласан ба судалгааны үр дүнг танилцуулах уулзалтад Монголын хөрөнгийн бирж, ТӨХК, Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв ХХК, Арилжааны төлбөр тооцоо ХХК, Хөдөө аж ахуйн бирж ХХК, “Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо” ТББ, дотоодын кастодиан банкууд, хадгаламж зээлийн хоршоод зэрэг байгууллагуудын төлөөлөл оролцлоо.

Онцлох нийтлэлүүд