Монголд өдрийн сонин л үнэнийг хэлж чаддаг
Ярилцлага