Монголд өдрийн сонин л үнэнийг хэлж чаддаг
Арын нүүр