ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нэг ангийнхан

Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг Цогтцэций, Баян-Овоо, Ханбогд сумдын нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрч байгаа Тавантолгойн уурхайн орд газраас Гашуунсухайтын хилийн боомт хүртэлх 239 км авто зам дээр гарч байгаа зам тээврийн осол, зөрчлийн байдалтай танилцжээ. Тус ажлын хэсэг Цогтцэций сумаас Гашуунсухайтын авто замын тэг цэгээс Оюутолгойн уурхай хүртэлх замд шөнийн цагаар тээвэрлэлт хийж байгаа авто машинуудын тээврийн хэрэгслийн гэрэл дохионы бүрэн бүтэн байдал, тээврийн хэрэгсэл шөнийн цагаар хөдөлгөөнд оролцохдоо гэрэл дохиог шилжүүлж байгаа эсэхтэй танилцаж ажиллахад таван авто машинаас дөрөв нь гэрэл дохионы болон бичиг баримтын зөрчилтэй байжээ. Мөн тус замд замын эвдрэл гэмтэл их байгаатай холбоотой жолооч нар тухайн замын цөмөрхий, эвдрэлийг тойрон гарах болон хурд хэтрүүлж хөдөлгөөнд оролцсоноос мөргөх, мөргөлдөх, замын хажууруу унах ослууд гардаг байна.