ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нэг ангийнхан

УИХ дахь Ардчилсан намын бүлгээс мэдээлэл хийлээ. УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хорооноос ажлын хэсэг томилогдож, Монголбанкинд шалгалт хийн дүгнэлт гаргасан. Тэрхүү дүгнэлтийг УИХ дахь Ардчилсан намын бүлэг улс төрийн агуулгатай, Монголбанкны бодлогыг арилжааны банк мэтээр ойлгож тайлбарласан, мөнгөний бодлогын хэмжээнд хэрэгжүүлж байсан арга хэмжээг хэдхэн хүнд тохсон, төв банкны ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхэнд халдсан, Монголбанкны бие даасан хараат бус байдалд халдсан байна гэж үзжээ. Мөн ажлын хэсэгт цөөнхийн бүлгийн төлөөллийг оролцуулаагүй, тайлбар мэдээллийг холбогдох хүмүүсээс аваагүй, Монголбанкны хяналтын зөвлөлтэй санал солилцоогүй зэрэг дутагдал гаргасан гэж дүгнэжээ. Тиймээс бүх намын төлөөллийг оролцуулсан ажлын хэсэг байгуулж, ажиллуулах, шалгалтын дүнг нээлттэй хэлэлцэх гэсэн зарчмын байр суурь тавихаар болсон байна.

УИХ дахь Ардчилсан намын бүлгийн дарга Д.Эрдэнэбат: Эдийн засгийн хүндрэлтэй үед Монголбанкны мөнгөний бодлогын арга хэмжээний хүрээнд олон эрсдлийг давж гарсан. Ажлын хэсгийн дүгнэлт нь төв банкны ханшийг тогтвортой барих үйлдлийг буруутгаж, хүүнээс гарсан алдагдлыг хохирол гэж үзэж байгаа бол ипотекийн зээл авсан 80 мянган хүний 8 хувийн зээлийг болохгүй гэж үзээд 25-30 хувийн хүүтэй болгох. “Сайн малчин” хөтөлбөрийн хүрээнд 50 мянган малчин өрхөд олгогдсон зээлийг маш бага хүүтэй тавигдсан учраас зөрүүг нь эргүүлж төл гэсэн агуулгаар ойлгогдож байгаа. Монголбанкнаас өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлсэн Мөнгөний бодлого нь тухайн үедээ УИХ-аар батлуулсан арга хэмжээ байсан” гэлээ.
АН-ын бүлгийн мэдээллийг дэлгэрэнгүйгээр нь дор хүргэж байна.