Монголд өдрийн сонин л үнэнийг хэлж чаддаг
Сав шимийн ертөнц