Монголд өдрийн сонин л үнэнийг хэлж чаддаг
Танайд өнжье