Монголд өдрийн сонин л үнэнийг хэлж чаддаг
Томилолт