Монголд өдрийн сонин л үнэнийг хэлж чаддаг
Уран бүтээлч