ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Шинжлэх ухаан, технологи

Цагдаагийн байгууллагаас алба хаагчдынхаа дунд “Байгууллагын соёлыг дээшлүүлье” аян, “Намар-Эрүүл цагдаа” зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа билээ. Мөн “UNFRIEND хөдөлгөөн”-ийг алба, нэгж бүртээ өрнүүлж, цахим гэмт хэрэг, зөрчлийн хор хөнөөл хийгээд хэрхэн урьдчилан сэргийлэхийг иргэд олон нийтэд сэрэмжлүүлж байна.

Дугуйтай цагдаа нар үүрэг гүйцэтгэлээ

Архангай аймаг дахь Цагдаагийн газраас алба хаагчдын хандлага, ёс зүй, хамтран ажиллах чадвар, сэтгэл зүйн тогтвортой байдал, бие бялдрын бэлтгэлжилтийг хангах, хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дундын зайн дугуйн тойрон аялал, хууль сурталчилах өдөрлөгийг хамтатган явуулжээ.Тэд унадаг дугуйгаар 45 км замыг туулан Төвшрүүлэх сумын иргэдэд цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилах, хууль таниулах сургалт, өдөрлөг зохион байгуулсан аж. Өдөрлөгт оролцсон тус сумын иргэд“UNFRIEND хөдөлгөөн”-д нэгдсэнбайна.

Share