Монголд өдрийн сонин л үнэнийг хэлж чаддаг
Эх орон сумаас эхэлнэ