ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Булангууд

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн Ажлын албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу Баянзүрх дүүргийн гурав, долоо дугаар хороонд согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай”, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай”, “Хүнсний тухай”, “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай” хуулиуд, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 63, 2012 оны 61 дүгээр тогтоолын хэрэгжилт, “Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл, үндсэн шаардлага MNS4946:2005” стандартын шаардлагыг хангуулах, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, гадна фасад, орчны тохижилт, гэрэлтүүлэг, хаягжилт, харуул хамгаалалт, цэвэрлэгээний шаардлагыг хангуулах замаар хотын өнгө үзэмжийг сайжруулахад тодорхой хувь нэмэр оруулах, үйлчилгээний соёлыг дээшлүүлэх зорилгоор 2018 оны тав дугаар сарын 1-18-ны хооронд шалгалт хийсэн.

Шалгалтыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн Ажлын алба, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Нийслэлийн Цагдаагийн газар хамтран Баянзүрх дүүргийн долоон хороонд 25 аж ахуйн нэгж, гурав дугаар хороонд 10 аж ахуйн нэгжийг /баар, ресторан, кафе, цайны газрууд/ хамруулан шалгалаа. Шалгалтаар караоке, диско, биллиард цэнгээний газруудын хоол үйлдвэрлэлийн өрөө стандартын шаардлага хангаагүй, мэргэжлийн ажиллагсадгүй, тогооч, зөөгч мэргэжлийн үнэмлэхгүй, ажлын байран дээр ажлын хувцас өмсөөгүй, хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах агуулахгүйгээс үйлчилгээний танхимд бараа бүтээгдэхүүн болон хэрэглэсэн архи, согтууруулах ундааны шилийг хураасан зэрэг хэд хэдэн зөрчлүүд илэрсэн. Шалгалтын явцад 64 зөрчил илрүүлэн 19 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулан мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Холбогдох хууль тогтоомж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанар, эрүүл ахуйн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаагүй иргэн, аж ахуй нэгжид торгуулийн арга хэмжээ авч зөрчлийг арилгуулахаар болсон.

Нийслэлийн Цагдаагийн газартай хамтран 2018 оны тав дугаар сарын 21-ний өдөр Баянзүрх дүүргийн 3, 7 дугаар хороонд үйл ажиллагаа явуулж байгаа согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй баар, ресторан, кафенуудад уулзалт зохиож, гадна талын тохижилт, хаягийг сайжруулах, “Хоолны газрын ангилал зэрэглэл, үндсэн шаардлага MNS 4946:2005” стандартыг биелүүлж засвар тохижилт хийж 2018 оны зургаа дугаар сарын дөрөвний өдөр холбогдох байгууллагуудад шалгуулах талаар үүрэг даалгавар өгөв.

Холбогдох хууль тогтоомжийг биелүүлээгүй, өгсөн үүрэг даалгаврын талаар тодорхой ажил зохиохгүй тохиолдолд согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох талаар анхаарууллаа гэж нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанаас мэдээллээ.