ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Булангууд

Хууль сахиулахын их сургууль олон улсын жишигт нийцсэн сургалт, судалгаа, явуулах, “Хар тамхи мансуурах бодистой тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангах, энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, материаллаг баазыг бэхжүүлэх зорилгоор “Хар тамхины гэмт хэрэг мөрдөх арга зүй” танхимыг байгууллаа.

Энэ танхим нь мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн эсэхийг шалгах зориулалт бүхий ХБНГУ-ын "Elisa" аппаратын иж бүрдэл, хар тамхины гэмт хэргийн нөхцөл байдал, тархацыг харуулсан газрын зураг болон шинжилгээ хийх зориулалт бүхий тоног төхөөрөмжөөр хангагджээ.


Хар тамхи хэрэглэсэн эсэхийг шалгах "Elisa"аппарат нь хүний цусан дахь мансууруулах бодисын хэмжээ, төрлийг илрүүлдэг лабораторын төхөөрөмж бөгөөд Их сургуулийн сонсогчид сургалтын зориулалтаар ашиглах, дадлага хийх боломж бүрдсэн төдийгүйэнэ төрлийн гэмт хэргийг илрүүлэх, арга тактикаас суралцах, практик байгууллагын хүсэлтээр холбогдох шинжилгээг хийх боломж бүрдэнэ.

Түүнчлэн БСШУС-ын яамнаас 2017-2018 оныг “Багшийн хөгжлийн жил” болгон зарласантай холбогдуулан ХСИС-ийн захирлын тушаалаар Багшийн хөгжлийн төвийг байгуулан үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж. Энэхүү ажлын хүрээнд багш нарын мэдлэг, ур чадварыг хөгжүүлэх, шаталсан сургалт зохион байгуулах зорилгоор багшийн хөгжлийн танхимыг тохижуулан багш нарын онол, арга зүйн сургалт зохион байгуулахад бэлэн болгож, нээлтээ хийлээ.

Мөн багш, судлаач, суралцагчийн ажиллах, суралцах, бие даан хөгжих боломжийг хангасан орчин нөхцлийг бүрдүүлэх хүрээнд 120 хүний багтаамжтай хурал, зөвлөгөөн, хичээл, сургалт, семинар, олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулах боломжтой, орчин үеийн загвар дизайн бүхий “Эрдэм-2” танхимыг нээжээ. Тус танхимыг нээснээр багшийн лекцийн хичээлийн ачаалал 3-4 дахин багасч, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийх, оюутан суралцагчдад зөвлөгөө өгөх, өөрийгөө хөгжүүлэхэд цаг гаргах боломж бүрдэх юм.