Монголд өдрийн сонин л үнэнийг хэлж чаддаг
Улс төр