Монголд өдрийн сонин л үнэнийг хэлж чаддаг
Эдийн засаг