ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Улс төр
2018.09.05 05:09

Н.Цэрэнбат: Улс орнуудад хэрэг болохуйц туршлага хуримтлуулсан


Гадаад хэргийн яаманд“Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн төлөв тайлан”-гийн нээлт боллоо.

Энэхүү тайланг боловсруулахад МУ-ын Засгийн газар болон Ази-Номхон далайн бүсийн Эдийн засаг, нийгмийн комиссын зүгээс 250 мэргэжилтэн ажиллажээ.

Энэ талаар БОАЖЯ-ны сайд Н.Цэрэнбат хярихдаа “ тайланг боловсруулахад хэд хэдэн үе шат бүхий олон удаагийн хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөний үр дүнд хийсэн төдийгүй МУ-д Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийг манлайлах үүрэг бүхий байгууллагууд төрийн бусад байгууллагуудад жишиг болохуйц хамтын ажиллагааг өрнүүлж чадлаа. Гэхдээ хөгжлийн асуудлуудад олон алхамт аргазүйг ашиглан нарийн төвөгтэй дүн шинжилгээ хийсэн үндэсний түвшний анхны тайлан болсны хувьд Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн тайланг боловсруулах нь амаргүй ажил байсан. Иймд энэхүү үйл явдлаас сургамж авч , Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийг үндэсний түвшинд нэгдмэл байлгахыг зорьж буй бусад улс орнуудад хэрэг болохуйц туршлага хуримтлуулсан хэмээн үзэж байна гэв.

Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн тайланг боловсруулах ажил 2017 оны эхээр эхэлсэн байна.

Даян дэлхийн тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр 2030, түүний хүрээнд дэвшүүлсэн Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд нь хөгжил дэвшилд хүрэхээр зорьж буй орнуудад том дэвшилд хүрэх боломжийг бий болгосон байна.

Энэхүү цогц, олон талын агуулга, бүхий хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр хичээнгүйлэн ажиллаж буй улс орнуудын хувьд өнөөгийн нөхцөл байдлыг илэрхийлэх баримт нотолгоо гаргах үзүүлэлт, ахиц дэвшлийг хэмжих, тэргүүлэх чиглэлийг тогтоох, тэдгээрийн харилцан уялдааг хангах нь амжилтын чухал хүчин зүйл болох юм байна.

Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн тайлан нь хөгжлийн асуудлыг цогцоор нь авч үзэх, цоо шинэ аргазүйг танилцуулахын зэрэгцээ тогтвортой хөгжлийн зорилт хоорондын харилцан уялдааг харгалзан хэд хэдэн зорилгод харилцан уялдаатайгаар нэг зэрэг хүрч, системийн хэмжээнд томоохон үр нөлөө гаргаж болох хөшүүрэг цэг (leverage point)-ийн тухай ойлголтыг авч үзжээ.

Түүнчлэн энэхүү арга барил нь одоо хэрэгжиж байгаа төрийн бодлого, үйл ажиллагааг Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын болон байгаль орчны олон талт гэрээ хэлэлцээрээр хүлээсэн үүрэг хариуцлагатай уялдуулах, хэт явцуу салбар дагнасан бодлого, байгууллагын амбицийг өөрчлөх замаар “Даян дэлхийн Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр-2030”-ийг хэрэгжүүлэх үндсэн механизм болох аж.

Б.ОЮУНЖАРГАЛ

Онцлох нийтлэлүүд