ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2014.11.12 03:11

Орон сууцны үнэ өнгөрсөн сард буурчээ

Монголбанк болон үл хөдлөх хөрөнгийн "Тэнхлэг зууч", "Актив зууч", "Монголиан Пропертис" компаниудын консерциум хамтран сар бүр "Орон сууцны үнийн индекс"-ийн судалгааг олон нийтэд танилцуулж байгаа. Энэхүү тооцоонд тухайн сард Улаанбаатар хотод борлуулагдахаар зах зээлд нийлүүлэгдсэн шинэ, хуучин бүх төрлийн орон сууцны үнийг хамруулан тооцдог юм.
Өнгөрсөн сарын судалгаагаар өмнөх сараас -2.68 хувь буурсан үзүүлэлт гарсан. Өөрөөр хэлбэл, зах зээлд нийлүүлэгдэж буй орон сууцны зах зээлийн үнэ өнгөрсөн сард өмнөх сараас 2.68 хувь буурчээ. Харин уг индексийг оны эхэн үетэй харьцуулахад 0.076 хувь өссөн бол, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1.86 хувийн өсөлттэй байна.
Энэ удаа Орон сууцны үнийн индексийг нийслэлийн орон сууцны зах зээлийн онцлогт хамгийн сайн тохирсон гэж үзсэн шинэ загвараар тооцож, өмнөх саруудын тооцооллыг урагш нөхөж шинээр тооцжээ.

Өөрчлөлтийн хувь

Өмнөх сартай харьцуулахад

-2.68

Оны эхэнтэй харьцуулахад

0.076

Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад

1.86


Онцлох нийтлэлүүд