ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Редакцийн нийтлэл

Орчин үеийн анагаах ухаанд аливаа өвчнийг эмчлэх, хянах, урьдчилан сэргийлэхэд ихээхэн дэвшил гарч байгаагийн зэрэгцээ эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлогооны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой гаж нөлөөний тохиолдол ихэсч, түүнээс шалтгаалсан өвчлөл, эндэгдлийн тоо жилээс жилд нэмэгдсээр байна.

Иймд хүн амын оношлогоо, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлтэд аюулгүй эм биобэлдмэл хэрэглэх нөхцлийг бүрдүүлэх, эмийн гаж нөлөөг бүртгэн мэдээлэх болон бүртгэлийн дараах аюулгүй байдлыг хянах үйл ажиллагааг тогтмолжуулах асуудал нэн чухал бөгөөд Монгол улсад эмийн гаж нөлөөг бүртгэн мэдээлэх тогтолцоог 2005 оноос бүрдүүлж, Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, ЭМС-ын 2013 оны 415 дугаар тушаалаар тус тус зохицуулан хэрэгжүүлж байна.

Сүүлийн жилүүдэд эрүүл мэндийн байгууллагуудаас мэдээлсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээллийн тоо нэмэгдэх хандлагатай байгаа хэдий ч эмийн гаж нөлөөг мэдээлэх хуудас чанарын шаардлага хангахгүй, гаж нөлөөг үнэлэхэд зайлшгүй шаардлагатай мэдээллүүдийг дутуу бөглөсөн байдал нийтлэг байна.

Иймд эрүүл мэндийн байгууллагын эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд эмийн гаж нөлөөг бүртгэн мэдээлэх, ач холбогдлын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлж, ноцтой гаж нөлөөний дохио илрүүлэх арга зүйгээр хангах, улмаар эмийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх үйл ажиллагаанд тэдний оролцоог идэвхижүүлэх зорилгоор 2017 оны 09 сарын 21-ны өдөр Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн алба “Эмийн гаж нөлөөг бүртгэн мэдээлэх үйл ажиллагаа, ач холбогдол” сэдвээр төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төв, амаржих газар болон дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүдийн эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгууллаа.

Тус сургалтаар

Монгол улсад эмийн гаж нөлөөг бүртгэн мэдээлэх талаар гарсан тушаал шийдвэр;

Эмийн гаж нөлөөний талаар ерөнхий ойлголт, гаж нөлөөний хэлбэрүүд, эмийн гаж нөлөөг бүртгэн мэдээлэх шаардлага болон ач холбогдол;

Эмийн гаж нөлөөг таних, илрүүлэх, үнэлэх арга;

Эмийн гаж нөлөөг хэнд, хаана, хэзээ, хэрхэн мэдээлэх тухай;

Эмийн эмчилгээний алдаа зэрэг сэдвээр мэдээлэл хүргэлээ.