ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2014.07.31 11:07

Сангийн яамнаас Хөрөнгийн биржид чиглэл өгчээ

Хөрөнгийн биржээр дамжин хийгддэг байсан Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааг  2012 оноос эхлэн Монголбанкинд шилжүүлсэн. Харин өчигдөр Сангийн яамнаас Хөрөнгийн биржид чиглэл өгчээ. Ингэхдээ УИХ-ын 2013 оны 41 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх үүднээс Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааг Хөрөнгийн биржээр дамжуулахад зах зээлд оролцогч байгууллагууд бэлтгэгдсэн эсэх, програм хангамж, клиринг, төлбөр тооцоо, тайлан бүртгэлийг холбогдох хууль, журмын дагуу гүйцэтгэх боломжтой эсэхэд судалгаа хийж, ойрын хугацаанд эргэн танилцуулахыг Хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Д. Ангарт даалгасан байна.

Онцлох нийтлэлүүд