ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2020.08.04 04:08

Сансрын ШТС-аас Сансрын тунель рүү зүүн эргэхийг хоригложээ


Наймдугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн Сансрын ШТС-аас Сансрын тунель рүү зүүн эргэхийг хоригложээ. Ийнхүү дараах өөрчлөлт гарна гэж үзсэн байна. Үүнд:

Урдаас хойш бүх чиглэлд уулзварт нэвтрэн өнгөрөх тээврийн хэрэгслийн тоо 731 байсан бол 1102-1150 тээврийн хэрэгсэл болж уулзвар нэвтрэх чадвар 50-57.3 хувиар нэмэгдэнэ. Гэрлэн дохионы үеэр урдаас хойш бүх чиглэлд хуучин горимоор 20-22.3 тээврийн хэрэгсэл нэвтэрдэг байсан бол 35-36 болж нэмэгдэнэ.

А.МӨНХНАРАН

Онцлох нийтлэлүүд