Нийгэм
2014.05.11 01:05

Тавантолгойн авто замыг “Нако” барина

Засгийн газрын 2010 оны 198 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт”-д орсон “Тавантолгой-Ханбогд-Ханги чиглэлийн авто зам төсөл”-ийн концесс олгох уралдаант шалгаруулалтыг 2011 оны 3 дугаар сард зарласан бөгөөд 8 компани оролцох хүсэлтээ ирүүлж, уралдаант шалгаруулалтад “Монголын авто замын компаниудын нэгдэл” консериум – Эм Си Си Си ХХК-ийн түншлэл шалгаран гэрээний хэлэлцээ хийх эрхтэй болсон юм. Концессын тухай хуулийн дагуу “Монголын авто замын компаниудын нэгдэл” консериум – Эм Си Си Си ХХК-ийн түншлэл /шинээр байгуулсан төслийн компанийн нэр “Нако” ХХК/-тэй “Тавантолгой-Ханбогд-Ханги чиглэлийн авто зам төсөл”-ийн концессын гэрээний хэлэлцээ хийж, гэрээний төслийг эцэслэн боловсруулжээ.
Концессын гэрээг “Нако” ХХК-тай байгуулахыг Эдийн Засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаярт зөвшөөрч, концессыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай авто замын трасс, нарийвчилсан техник, эдийн засгийн үндэслэл, байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ, зураг төслийг батлах, авто замын барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олгохыг Зам, тээврийн сайд А.Гансүх, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд С.Оюун, Барилга, хот байгуулалтын сайд Ц.Баярсайхан нарт даалгалаа.

Онцлох нийтлэлүүд