ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2015.01.13 06:01

Танилц, 1 сарын 12-ны өдрийн замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нар

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны нэгдүгээр сарын 12-ны өдөр улаан гэрлэн дохионы 106 зөрчил, хурд хэтрүүлсэн 118 зөрчил бүртгэгдэжээ. "Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох тухай журам"-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн осол, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч, замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцож эхэлсэн гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.

PassDatePlateNumberReasonCodeViolation Info
12015/01/12 18:07:170008БУЛSIGNALRED / 0.817
22015/01/12 14:05:310063УБЧSIGNALRED / 0.07
32015/01/12 16:03:520234ӨМӨSIGNALRED / 0.11
42015/01/12 14:01:590302УНЛSIGNALRED / 0.098
52015/01/12 14:48:000343УНРSIGNALRED / 0.064
62015/01/12 11:43:310414УНИSIGNALRED / 0.038
72015/01/12 10:34:510442УБТSIGNALRED / 0.215
82015/01/12 00:55:530459УБҮSIGNALRED / 0.37
92015/01/12 10:22:350475УНЕSIGNALRED / 2.186
102015/01/12 12:46:550504УНҮSIGNALRED / 0.587
112015/01/12 13:54:010639УБҮSIGNALRED / 0.169
122015/01/12 13:37:310983УНҮSIGNALRED / 0.044
132015/01/12 09:07:391069УНЯSIGNALRED / 0.068
142015/01/12 16:11:151159УБНSIGNALRED / 0.041
152015/01/12 16:38:131178УБНSIGNALRED / 0.139
162015/01/12 13:42:011180УББSIGNALRED / 0.082
172015/01/12 14:39:321200УНЭSIGNALRED / 0.119
182015/01/12 14:01:301297УБҮSIGNALRED / 0.081
192015/01/12 15:37:361443УНЗSIGNALRED / 0.092
202015/01/12 08:48:591463УБҮSIGNALRED / 0.729
212015/01/12 09:23:201494УНЯSIGNALRED / 0.196
222015/01/12 13:19:331627УНДSIGNALRED / 0.198
232015/01/12 11:40:011649УНЧSIGNALRED / 0.132
242015/01/12 16:47:161668УНТSIGNALRED / 0.104
252015/01/12 13:05:581761СЭҮSIGNALRED / 0.04
262015/01/12 14:41:321789УБЗSIGNALRED / 0.1
272015/01/12 14:12:571840УНУSIGNALRED / 0.605
282015/01/12 10:21:331990УНҮSIGNALRED / 0.307
292015/01/12 13:04:392029УНКSIGNALRED / 0.057
302015/01/12 15:22:502056УНДSIGNALRED / 0.072
312015/01/12 12:29:332089УНҮSIGNALRED / 0.122
322015/01/12 14:31:312217УНТSIGNALRED / 0.085
332015/01/12 12:56:362220УНЛSIGNALRED / 0.272
342015/01/12 14:55:312264УБТSIGNALRED / 0.146
352015/01/12 13:49:312290УНВSIGNALRED / 0.076
362015/01/12 13:46:532303УННSIGNALRED / 0.451
372015/01/12 10:06:582319УБЧSIGNALRED / 0.601
382015/01/12 15:56:012497УНДSIGNALRED / 0.047
392015/01/12 13:24:002600УНБSIGNALRED / 0.051
402015/01/12 09:46:052613УНРSIGNALRED / 0.09
412015/01/12 15:07:192630УНГSIGNALRED / 0.145
422015/01/12 10:14:572715УНЧSIGNALRED / 0.085
432015/01/12 13:25:322868УБҮSIGNALRED / 0.089
442015/01/12 11:13:312975УБВSIGNALRED / 0.096
452015/01/12 11:54:003117УНЭSIGNALRED / 0.077
462015/01/12 16:19:163172УНОSIGNALRED / 0.092
472015/01/12 22:27:503172УНРSIGNALRED / 0.221
482015/01/12 16:59:173187УНЕSIGNALRED / 0.146
492015/01/12 16:39:163795УБҮSIGNALRED / 0.114
502015/01/12 10:07:303874УНЯSIGNALRED / 0.056
512015/01/12 14:06:004000УБКSIGNALRED / 0.072
522015/01/12 16:31:184173УНЗSIGNALRED / 0.27
532015/01/12 14:52:004235УНБSIGNALRED / 0.076
542015/01/12 16:19:184454УНКSIGNALRED / 0.327
552015/01/12 10:42:154544УНЭSIGNALRED / 0.126
562015/01/12 14:49:194664УННSIGNALRED / 0.089
572015/01/12 13:39:315007УНМSIGNALRED / 0.046
582015/01/12 12:08:575157УНВSIGNALRED / 0.71
592015/01/12 16:53:175255УНҮSIGNALRED / 0.099
602015/01/12 13:30:025362УНСSIGNALRED / 0.097
612015/01/12 15:43:315512УНЭSIGNALRED / 0.095
622015/01/12 13:43:325536УНХSIGNALRED / 0.083
632015/01/12 10:20:015608УНӨSIGNALRED / 0.121
642015/01/12 12:06:005717УБЕSIGNALRED / 0.072
652015/01/12 09:57:396104УНБSIGNALRED / 0.102
662015/01/12 16:49:176106УНРSIGNALRED / 0.172
672015/01/12 14:50:006224УБҮSIGNALRED / 0.048
682015/01/12 08:58:526335УНЭSIGNALRED / 0.274
692015/01/12 15:04:006475УНЕSIGNALRED / 0.052
702015/01/12 11:57:326539УНАSIGNALRED / 0.065
712015/01/12 15:51:326578УНМSIGNALRED / 0.129
722015/01/12 12:46:026587УНЕSIGNALRED / 0.138
732015/01/12 14:03:316712УНЭSIGNALRED / 0.1
742015/01/12 16:31:166790УНЛSIGNALRED / 0.051
752015/01/12 13:27:326844УБӨSIGNALRED / 0.148
762015/01/12 13:45:326861УНХSIGNALRED / 0.085
772015/01/12 15:13:586870УНРSIGNALRED / 0.087
782015/01/12 16:17:166888УБРSIGNALRED / 0.11
792015/01/12 10:46:017110УНБSIGNALRED / 0.061
802015/01/12 11:48:527158УНГSIGNALRED / 0.532
812015/01/12 10:44:257160УНЧSIGNALRED / 0.214
822015/01/12 15:03:317185УНПSIGNALRED / 0.091
832015/01/12 13:15:327263УНЦSIGNALRED / 0.069
842015/01/12 17:23:177501УБЧSIGNALRED / 0.255
852015/01/12 10:43:317507УНДSIGNALRED / 0.083
862015/01/12 16:05:157874УБНSIGNALRED / 0.084
872015/01/12 10:13:197874УБТSIGNALRED / 0.123
882015/01/12 07:52:128418УНБSIGNALRED / 0.173
892015/01/12 10:27:318445УНЧSIGNALRED / 0.077
902015/01/12 11:37:308718УНЗSIGNALRED / 0.059
912015/01/12 16:55:168828УНТSIGNALRED / 0.086
922015/01/12 21:48:038890УНОSIGNALRED / 0.201
932015/01/12 13:14:019139УБЧSIGNALRED / 0.081
942015/01/12 14:46:529192УНРSIGNALRED / 0.213
952015/01/12 15:25:599233УНДSIGNALRED / 0.092
962015/01/12 10:19:319234УНХSIGNALRED / 0.041
972015/01/12 10:06:009258УНЭSIGNALRED / 0.043
982015/01/12 10:04:559318УНКSIGNALRED / 0.63
992015/01/12 23:14:229324УНАSIGNALRED / 0.579
1002015/01/12 15:22:019574УНСSIGNALRED / 0.115
1012015/01/12 10:58:029610УНОSIGNALRED / 0.094
1022015/01/12 09:52:559723УНРSIGNALRED / 0.393
1032015/01/12 10:59:329723УНРSIGNALRED / 0.075
1042015/01/12 13:47:339817УБАSIGNALRED / 0.246
1052015/01/12 10:36:029892УНГSIGNALRED / 0.175
1062015/01/12 12:26:009904УНДSIGNALRED / 0.097
PassDatePlateNumberViolation InfoReasonCode
12015/01/12 23:08:360017УБЗ94km/hSPEED
22015/01/12 13:52:380104ӨМӨ76km/hSPEED
32015/01/12 04:26:250113УНЯ70km/hSPEED
42015/01/12 05:10:150224УНИ77km/hSPEED
52015/01/12 22:49:000234УБВ70km/hSPEED
62015/01/12 19:35:070279УНР70km/hSPEED
72015/01/12 03:59:150300БРА70km/hSPEED
82015/01/12 05:24:190455УБТ66km/hSPEED
92015/01/12 13:37:150465ДГО74km/hSPEED
102015/01/12 06:55:390522УНЯ73km/hSPEED
112015/01/12 19:42:380547ОРХ75km/hSPEED
122015/01/12 20:22:200570УНИ82km/hSPEED
132015/01/12 07:23:250616УНО78km/hSPEED
142015/01/12 02:01:070636УБҮ75km/hSPEED
152015/01/12 09:06:360728УНД78km/hSPEED
162015/01/12 02:27:190953УНГ72km/hSPEED
172015/01/12 04:36:361090УНК79km/hSPEED
182015/01/12 23:46:221096УНА76km/hSPEED
192015/01/12 09:32:341195УБЧ80km/hSPEED
202015/01/12 09:14:361288УНА66km/hSPEED
212015/01/12 23:28:211418УНН78km/hSPEED
222015/01/12 00:14:101450УНС80km/hSPEED
232015/01/12 06:17:371450УНС72km/hSPEED
242015/01/12 23:10:181460УНА69km/hSPEED
252015/01/12 00:19:031490УНУ77km/hSPEED
262015/01/12 01:36:141538УНИ71km/hSPEED
272015/01/12 23:41:591559УНЛ83km/hSPEED
282015/01/12 16:09:231645УНЦ67km/hSPEED
292015/01/12 12:40:211678УНҮ82km/hSPEED
302015/01/12 02:55:221792УНХ70km/hSPEED
312015/01/12 22:03:151857УНЛ77km/hSPEED
322015/01/12 12:02:222464УНУ68km/hSPEED
332015/01/12 00:09:462541УБУ78km/hSPEED
342015/01/12 12:36:302622УНУ72km/hSPEED
352015/01/12 11:10:312737УНТ70km/hSPEED
362015/01/12 02:24:272773УНЧ79km/hSPEED
372015/01/12 01:19:302847УНГ75km/hSPEED
382015/01/12 13:32:072947УНД75km/hSPEED
392015/01/12 23:49:362958УВХ96km/hSPEED
402015/01/12 04:58:523138УНА78km/hSPEED
412015/01/12 05:34:133190УББ72km/hSPEED
422015/01/12 16:58:063335УНВ75km/hSPEED
432015/01/12 22:39:323521УНБ85km/hSPEED
442015/01/12 23:51:223538УНО83km/hSPEED
452015/01/12 08:29:223580УВХ71km/hSPEED
462015/01/12 01:12:043592УНЦ79km/hSPEED
472015/01/12 07:38:253600УНҮ75km/hSPEED
482015/01/12 19:58:563787УНЯ70km/hSPEED
492015/01/12 11:09:063863УНР70km/hSPEED
502015/01/12 06:08:343894УНР67km/hSPEED
512015/01/12 01:21:463980УБН70km/hSPEED
522015/01/12 15:50:314105УНП72km/hSPEED
532015/01/12 22:04:324168УНП69km/hSPEED
542015/01/12 01:33:014185УНХ70km/hSPEED
552015/01/12 20:59:394461УНЭ72km/hSPEED
562015/01/12 13:54:144468УБӨ67km/hSPEED
572015/01/12 02:45:274471УНС75km/hSPEED
582015/01/12 06:02:254498УНГ73km/hSPEED
592015/01/12 23:50:294509УНД68km/hSPEED
602015/01/12 14:12:294737УНЦ75km/hSPEED
612015/01/12 01:48:474816УНБ70km/hSPEED
622015/01/12 01:14:254881УНМ76km/hSPEED
632015/01/12 00:29:274982УББ69km/hSPEED
642015/01/12 06:03:505079УБА72km/hSPEED
652015/01/12 14:24:585163УНК70km/hSPEED
662015/01/12 16:06:225172УНЕ78km/hSPEED
672015/01/12 19:55:045183УНО68km/hSPEED
682015/01/12 23:46:105258УНӨ73km/hSPEED
692015/01/12 12:28:295259УБҮ71km/hSPEED
702015/01/12 06:41:025324УНД72km/hSPEED
712015/01/12 21:55:145336ӨВА70km/hSPEED
722015/01/12 13:24:115388УБП70km/hSPEED
732015/01/12 05:13:075530УБҮ69km/hSPEED
742015/01/12 07:24:385603УНҮ72km/hSPEED
752015/01/12 12:36:135657УБТ73km/hSPEED
762015/01/12 05:23:325745УНЯ88km/hSPEED
772015/01/12 23:01:135881УНГ69km/hSPEED
782015/01/12 12:43:455942УНХ68km/hSPEED
792015/01/12 20:57:145942УНЭ78km/hSPEED
802015/01/12 00:22:556059УНИ75km/hSPEED
812015/01/12 11:04:346223УНЭ76km/hSPEED
822015/01/12 02:15:166309УБВ75km/hSPEED
832015/01/12 02:44:586539УНА73km/hSPEED
842015/01/12 00:45:456601УБҮ71km/hSPEED
852015/01/12 01:22:086609УНЧ74km/hSPEED
862015/01/12 18:02:347133УНС77km/hSPEED
872015/01/12 02:49:337158УНК73km/hSPEED
882015/01/12 23:13:487164УНД67km/hSPEED
892015/01/12 11:53:097275УНЦ73km/hSPEED
902015/01/12 13:40:447467УНМ70km/hSPEED
912015/01/12 06:05:337679УНН67km/hSPEED
922015/01/12 06:28:297693УНЭ72km/hSPEED
932015/01/12 06:28:587878УБР80km/hSPEED
942015/01/12 12:54:567967УБЕ73km/hSPEED
952015/01/12 00:01:087980УНД80km/hSPEED
962015/01/12 19:03:328012УНЧ90km/hSPEED
972015/01/12 10:34:338159УНГ71km/hSPEED
982015/01/12 22:46:258244УНП74km/hSPEED
992015/01/12 03:40:418295УБҮ74km/hSPEED
1002015/01/12 04:52:418443УНӨ79km/hSPEED
1012015/01/12 00:45:308584УНҮ68km/hSPEED
1022015/01/12 13:43:498910УНР70km/hSPEED
1032015/01/12 23:38:168989УНХ70km/hSPEED
1042015/01/12 13:55:289040УББ68km/hSPEED
1052015/01/12 23:47:509078УНӨ76km/hSPEED
1062015/01/12 02:16:079146УНХ73km/hSPEED
1072015/01/12 22:46:209168УБЯ81km/hSPEED
1082015/01/12 13:22:549245УНЯ77km/hSPEED
1092015/01/12 23:49:049249УБЗ67km/hSPEED
1102015/01/12 14:22:069268УНР67km/hSPEED
1112015/01/12 20:12:399523ОРХ71km/hSPEED
1122015/01/12 22:40:289614УБА79km/hSPEED
1132015/01/12 11:15:579717УНЭ78km/hSPEED
1142015/01/12 13:32:399737УНЭ70km/hSPEED
1152015/01/12 23:04:379761УНЧ96km/hSPEED
1162015/01/12 07:05:339833УНЧ73km/hSPEED
1172015/01/12 08:46:389928УНУ74km/hSPEED
1182015/01/12 23:59:469939УНУ77km/hSPEED

Онцлох нийтлэлүүд