ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Эдийн засаг
2018.09.12 03:09

Татвар төлөгч ААН, байгууллагын тоо 4 хувиар өсчээ

Шимтгэл төлж буй ААН, байгууллагын тоо өмнөх оны мөн үеэс 1,500 буюу 4.0 хувиар өмнөх улирлаас 900 буюу 2.4 хувиар өссөн бол ажиллагчид өмнөх оны мөн үеэс 41,700 буюу 7.0 хувь өмнөх улирлаас 34,400 буюу 5.7 хувиар тус тус нэмэгджээ. Харин нийгмийн даатгал төлж буй эдгээр ажиллагчдын 7.4 хувь буюу 46,900 нь 240,000 төгрөг хүртэлх цалинтай байна. Ийм хэмжээний цалинтай иргэдийн тоо өмнөх улирлаас 3,500-аар нэмэгдсэн бол 500,00-700,000 төгрөгийн цалинтай ажиллагчид 2,000-аар буурсан үзүүлэлттэй байна.

Онцлох нийтлэлүүд