ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2014.12.04 02:12

Тусгай зориулалтын ангаас 2.1 тэрбумын ашиг олно

Ирэх онд тусгай зориулалтаар агнуулах амьтны тоо толгойг 40 угалз, 60 тэх, 15 халиун буга, 20 саарал чоно, 10 бор гөрөөс, 10 зэрлэг гахай байхаар Засгийн газраас тогтоосон билээ. Энэ тоо хэмжээгээр ан хийлгэхэд 2015 онд 11 аймгийн 38 сумдын төсөвт агнуурын амьтны нөөц ашигласны төлбөр 1.6 тэрбум төгрөг, хураамж 436 сая, нийт 2.1 тэрбум төгрөг төвлөрөх аж. Үүнээс Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль, Засгийн газрын 2014 оны 43 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу төлбөрийн 50 хувь буюу 834 сая төгрөгийг тухайн амьтны амьдрах орчныг сайжруулах, өсөж үржиж нөхцөлийг бүрдүүлэхэд зарцуулах аж. Өнгөрсөн онд угалз 28, тэх 41, халиун буга 20, саарал чоно 2, бор гөрөөс 4, цагаан зээр 16 толгойг тусгай зориулалтаар агнуулж 15 аймгийн 40 гаруй сумын төсөвт нэг тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлжээ.

2013-2014 онд нийт 58 агнуурын бүс нутгийн агнуурын амьтны нөөцийг нарийвчлан тогтоосон байна. Энэхүү судалгааны тайлан, тухайн агнуурын бүс нутгийн ан агнуурын менжментийн төлөвлөгөөнд үндэслэн ирэх онд агнах амьтны төрөл, тоог тогтоожээ. Тухайлбал, 12 аймгийн 36 сумын 40 агнуурын бүс нутаг 6200-7500 орчим аргаль хоньтой учир жилд 50-60 угалз агнуулах нөөцтэй аж. Мөн 4 аймгийн 20 сумын 24 агнуурын бүс нутагт нийт 12.000 орчим янгир ямаа, 8 агнуурын бүс нутагт 1450 орчим халиун бугын нөөцтэй байна.

Онцлох нийтлэлүүд