ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2019.04.17 11:04

Түймэр гарч болзошгүй 321 зөрчил илрүүлжээ


Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу нийслэлийн Онцгой байдлын газраас нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа үзвэр үйлчилгээ, соёл урлагийн байгууллагуудад гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт шалгалтыг зохион байгууллаа.

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын явцад гал түймэр гарч болзошгүй 321 зөрчил илрүүлсэн байна. Эдгээр зөрчлүүдийн 22,5 хувийг буюу 70 зөрчлийг газар дээр нь, үлдсэн 251 зөрчлийг арилгуулахаар Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн заавал биелүүлэх албан шаардлага, мэдэгдэл, танилцуулга, дүгнэлтийг бичиж холбогдох эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлэн, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, хэрэгжилтэд нь хяналт тавин ажиллалаа гэж нийслэлийн Онцгой байдлын газраас мэдээллээ.

Онцлох нийтлэлүүд