ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2014.07.15 04:07

Төрийн өмчит амралтын газруудыг хувьчилна

Төрийн өмчийн хорооноос энэ сарын 29-нд "Саам" болон "Жигүүр" амралтын газрыг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдахаар шийдвэрлэжээ.

Дуудлагын худалдаанд оролцох иргэдийн хүсэлтийг энэ сарын 29-ний өдрийн 10:00 цаг хүртэл Төрийн өмчийн хорооны 417 тоотод хүлээн авах бөгөөд хугацаа хоцорсон тохиолдолд хүсэлтийг хүлээн авахгүй аж.

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлт нь зөв, цэвэр бөглөсөн худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягт, дэнчин төлснийг нотлох баримт, иргэний үнэмлэх болон аж ахуйн нэгжийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар зэрэг баримтаас бүрдэх гэнэ.Худалдан авагч нь дуудлагын худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлөх нөхцөлтэйгээр дуудлага худалдаанд оролцох юм байна.

 

 

 

 

 

/мянган төгрөгөөр/

д/д

Эд хөрөнгийн цогцолбор

Байршил

Ашиглал-танд орсон он

Санал болгох доод үнэ

Дэнчингийн хэмжээ /Доод үнийн 20 хувь/

1

Саам амралт

Булган аймаг Хангал сум

2004

33,742

6,748.5

2

Жигүүр амралт

Сэлэнгэ аймаг Алтанбулаг сум

2003

350,000.0

70,000.0

Онцлох нийтлэлүүд