ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
Нийгэм
2014.11.12 03:11

Төрөлт 3.2 хувиар өсчээ

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн энэ оны эхний 10 сарын мэдээллийг Үндэсний статитикийн хорооноос гаргажээ. Тоон үзүүлэлтүүдээс харахад улсын хэмжээнд эхний арван сард төрсөн хүүхдүүдийн тоо өмнөх оноос 3.2 хувиар өссөн байна. Түүнчлэн ажилгүйдлийн хэмжээ болоод өрхийн орлого, зарлага хэр өөрчлөгдснийг зурган файлаар дэлгэрэнгүй үзүүллээ.

Онцлох нийтлэлүүд